Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců

Úvod

Každý řetěz je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek.

Prohlížíte si webové stránky Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců. Jakou činností se zabýváme se dozvíte v sekci O nás, v sekci Aktivity jsou v jednotlivých letech zaznamenány významné události a činnosti Spolku a zásadní vyjádření a stanoviska Spolku k rozličným odborným tématům, která se opatrovnické agendy týkají. Jak se s námi spojit, je uvedeno v sekci Kontakt.

Webové stránky zdarma